Ikjeunemie

Het belang van sportmedische screening

Wereld Hart Dag

Sinds 2000 wordt door de World Heart Federation op 29 september de ‘Wereld Hart Dag’ (World Heart Day) of de ‘Internationale Dag van het Hart’ georganiseerd.

Wereldwijd wordt op deze dag aandacht besteed aan hoe we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond kunnen houden en we zo hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Want nog steeds sterven er over de hele wereld zo’n 17,3 miljoen mensen per jaar aan een aandoening van het hart.

Hartfalen bij sporters

Helaas haalt deze doodsoorzaak ook bij ons te regelmatig de media, hierbij gaat het vaak om jonge en getrainde sporters. Mensen waarvan we denken dat ze kerngezond zijn, vallen plots weg en dat is altijd een dramatische gebeurtenis. Een goede opvolging van het hart is dus een absolute must.

Louise Carton getuigt

Voor veldloopkampioene Louise Carton is het een onderwerp die dicht bij haar staat. Haar papa overleed op 51-jarige leeftijd tijdens het joggen aan een hartaanval. “Papa sportte veel en had een gezonde levensstijl. We hadden het dus niet zien aankomen”. “Veel mensen gaan er verkeerdelijk van uit dat het niet kan gebeuren als je gezond leeft. Na het overlijden van papa heb ik mij ook volledig laten onderzoeken”, aldus Louise.

Dokter Tom Teulingkx onderstreept het belang van een sportmedisch onderzoek

Om de medische kant van het thema uit te lichten lieten we ons informeren door dokter Tom Teulingkx. Dokter Teulingkx is huis- en sportarts en voorzitter voor de organisatie van sport- en keuringsartsen. Het sportmedisch onderzoek is zowel bestemd voor mensen die enkel voor hun plezier of gezondheid sporten (recreatieve sporters) als voor wie deelneemt aan wedstrijden (competitieve sporters). Het sportmedisch onderzoek is dus aan te raden aan alle sporters.

De bedoeling van dit onderzoek is het preventief opsporen van risicofactoren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken tijdens sportbeoefening.

De eerste stap van het sportmedisch onderzoek is het invullen van de vragenlijst via www.sportmedischekeuring.be. Tijdens de vragenlijst wordt er nagegaan wat je gezondheid- en sportsituatie momenteel is en wat je eventuele voorgeschiedenis als sporter is geweest. Als uit de resultaten blijkt dat een onderzoek is aangeraden kan je dit onderzoek laten uitvoeren bij je huisarts (met bijkomende sportkeuringsopleiding) of bij een erkend keuringsarts.

Door toevoeging van een EKG (elektro cardiogram) tijdens dit onderzoek slagen artsen er in om het risico op hart- en vaatziekten tot 90% traceerbaar te maken.

Bekijk hier de video

Wij love lopen